thailsta

ลูกขน

฿500.00

Size 40 เส้นรอบวง 30 cm. ใส่กระสอบ สีชมพู บรรจุ 30 ลูก / กระสอบ

Size 32 เส้นรอบวง 31-34 cm.

Size 24 เส้นรอบวง 35 cm. ขึ้นไป

ไซส์ 32 และ 24 .ใส่กระสอบเดียวกัน บรรจุ 25 ลูก / กระสอบ

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกขน

Size 40 เส้นรอบวง 30 cm. ใส่กระสอบ สีชมพู บรรจุ 30 ลูก / กระสอบ

Size 32 เส้นรอบวง 31-34 cm.

Size 24 เส้นรอบวง 35 cm. ขึ้นไป

ไซส์ 32 และ 24 .ใส่กระสอบเดียวกัน บรรจุ 25 ลูก / กระสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด

30 Cm. 30 ลูก/ กระสอบ, 31 Cm. UP 25 ลูก/ กระสอบ