thailsta

เติมลมไนโตรเจน อยู่ได้นานแค่ไหน ดีกว่าลมธรรมดาทั่วไปจริงไหม

ศึกษาลมไนโตรเจน ก่อนเติมลมยางรถยนต์
หลายคนสงสัยว่าการเติมลมไนโตรเจนในยางรถยนต์จะดีกว่าการใช้ลมปกติหรือไม่ ลมยางไนโตรเจน คือ ลมที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ หรือเรียกอีกชื่อว่า ก๊าซเฉื่อย ภายในลมจะมีไนโตรเจนบริสุทธิ์มากถึง 93 – 99 % มีโมเลกุลของลมที่แน่นกว่าลมยางธรรมดา เมื่อเทียบกับลมยางธรรมดาแล้วมีไนโตรเจนเพียง 78 % สิ่งทำให้ลมทั้ง 2 ชนิดไม่มีส่วนผสมเต็ม 100 ก็เพราะว่าส่วนประกอบของลมยางมีไอน้ำปะปนอยู่ ทำให้การเติมลมแบบธรรมต้องเติมบ่อยกว่า ลมธรรมดามีการรั่วซึมออกไปจากล้อได้ง่ายมากกว่าการเติมลมไนโตรเจนอีกด้วย

เติมลมไนโตรเจน อยู่ได้นานแค่ไหน
เมื่อเติมลมแล้วจะใช้งานลมไนโตรเจน ได้นานแค่ไหน โดยปกติแล้วทั่วไปลมมีการรั่วซึมออกจากล้ออยู่แล้ว สังเกตจากรถที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน ยางรถแบน นั้นหมายความว่าลมนั้นมีการซึมออกจากล้อตลอดเวลา เลือกเติมลมไนโตรเจนใช้งานได้นานกว่าเดิมและมีการซึมที่ยากกว่าลมทั่วไป ลมไนโตรเจนมีระยะการใช้งานประมาณ 1 เดือนเต็มที่ใช้งานได้ระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากโมเลกุลที่แน่นกว่าลมทั่วไป ถ้ามีการใช้งานไประยะหนึ่งให้ผู้ใช้รถไปเช็กความดันของยางรถยนต์ ความดันมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอง ไม่ใช่เติมลมไนโตรเจน เพราะลมไนโตรเจน เมื่อขับขี่ไปนาน ๆ ก็ไม่ทำให้ความดันยางเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ที่มา : https://promotions.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/fill-with-nitrogen-how-long-can-it-last.html