thailsta

ดาวเทียมสำรวจ THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรและติดต่อกับสถานีภาคพื้นศรีราชาได้แล้ว

เมื่อวานนี้ (9 ตุลาคม 2566) ดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 ย่อมาจาก Thailand Earth Observation Satellite 2 ได้ประสบความสำเร็จขึ้นสู่วงโคจรแล้ว โดยมีการนำส่งด้วยจรวด VEGA จากท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนา ซึ่งอยู่ที่รัฐเฟรนช์เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ เมื่อเวลา 8:36น. ตามเวลาในประเทศไทย

เดิม THEOS-2 มีกำหนดนำส่งในวันที่ 7 ตุลาคม แต่ทาง Arianespace ได้แจ้งเลื่อนกำหนดนำส่งหลังพบปัญหากระแสไฟฟ้าเกินค่ากำหนดที่จรวด จึงเลื่อนกำหนดมาเป็นวันที่ 9 ตุลาคม

THEOS-2 เป็นดาวเทียมของประเทศไทยที่สามารถบันทึกภาพความละเอียดสูง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนทั้งการจัดทำแผนที่ การจัดการเกษตร การจัดการน้ำแบบองค์รวม ภัยแล้ง และภัยธรรมชาติ ตลอดจนการบริหารทรัพยากร ครอบคลุมทุกพื้นที่และทันเวลา ทำให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น จากนี้ THEOS-2 จะเข้าสู่โหมดทำงาน ทดสอบระบบควบคุม และติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นดินที่ศรีราชาซึ่งดูแลโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จากนั้นจะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้ต่อไป

ที่มา : https://www.blognone.com/node/136156